Instalacja przydomowych oczyszczalni ścieków – drenażowych i bezdrenażowych

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to system urządzeń służących do utylizacji ścieków powstających w gospodarstwie domowym. Większość przydomowych oczyszczalni ścieków to oczyszczalnie z drenażem rozsączającym, jednak w warunkach uniemożliwiających zastosowanie drenażu możliwa jest instalacja np. reaktora biologicznego. Zaproponujemy Państwu najbardziej optymalne rozwiązanie i wykonamy kompleksowy montaż przydomowych oczyszczalni ścieków – zarówno drenażowych jak i i bezdrenażowych.