INSTALACJA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW – DRENAŻOWYCH I BEZDRENAŻOWYCH

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to system urządzeń służących do utylizacji ścieków powstających w gospodarstwie domowym. Większość przydomowych oczyszczalni ścieków to oczyszczalnie z drenażem rozsączającym, jednak w warunkach uniemożliwiających zastosowanie drenażu możliwa jest instalacja np. reaktora biologicznego. Zaproponujemy Państwu najbardziej optymalne rozwiązanie i wykonamy kompleksowy montaż przydomowych oczyszczalni ścieków – zarówno drenażowych jak i i bezdrenażowych.

© 2021 Design by Extreme Media