OGRZEWANIE PODŁOGOWE
NOWOCZESNY SYSTEM GRZEWCZY

Ogrzewanie podłogowe jest niskotemperaturowym systemem centralnego ogrzewania. Jest ono ogrzewaniem płaszczowym, w którym energia cieplna przekazywana jest do otoczenia za pośrednictwem promieniowania(70%) oraz konwekcji (30%). W analizowanym systemie powierzchnię grzewczą stanowi podłoga ogrzewanego pomieszczenia.

Ogrzewanie podłogowe to rozwiązanie coraz częściej stosowane w nowoczesnych systemach grzewczych zarówno budownictwa jedno jak i wielorodzinnego. Znajduje również szerokie zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej i w przemyśle.

Ogrzewanie podłogowe zapewnia poczucie komfortu cieplnego, rozumianego jako zadowolenie z mikroklimatu. Warunki komfortu cieplnego człowieka w pomieszczeniu definiują: temperatura powietrza i przegród, wilgotność i przepływ powietrza. Parametrem gwarantującym komfort jest temperatura efektywna (temperatura odczuwalna). Wyrównanie jej zarówno w pionie pomieszczenia jak i poziomie jest cechą charakterystyczną systemów wodnego ogrzewania podłogowego.

Kolejnym ważnym argumentem przemawiającym za zasadnością zastosowania wodnego systemu ogrzewania podłogowego jest jego energooszczędność. Wynika ona z możliwości obniżenia temperatury powietrza w pomieszczeniu ogrzewanym płaszczyznowo o ok. 2°C, bez wpływu na zmianę poczucia komfortu cieplnego osób w nim przebywających (brak zmiany temperatury odczuwalnej). Jako obliczeniową temperaturę wewnętrzną dla pomieszczeń ogrzewanych podłogowo można przyjąć 18°C. Obniżenie temperatury o 2°C oznacza oszczędność 10-15% energii cieplnej potrzebnej na ogrzanie budynku (w skali roku).

DLACZEGO WARTO ZDECYDOWAĆ SIĘ NA OGRZEWANIE PODŁOGOWE?

Ogrzewanie podłogowe to rozwiązanie, które warto wybrać ze względu na:

  • – możliwość dowolnego kształtowania przestrzeni ogrzewanego pomieszczenia (tradycyjne grzejniki zastąpione są przez ogrzewanie „niewidoczne” – ukryte pod posadzką)
  • – obniżenie sezonowego zużycia energii cieplnej (w porównaniu z ogrzewaniem grzejnikowym)
  • – efektywną współpracę z niskotemperaturowymi źródłami ciepła – takimi jak: kotły kondensacyjne, pompy ciepła, instalacje solarne itp. (stwarzającymi możliwość wykorzystania ekologicznie czystych źródeł energii)
  • – eliminację prądów konwekcyjnych powietrza (cyrkulacji kurzu)
  • – długoletnią i niezawodną eksploatację gwarantowaną wysoką jakością zastosowanych materiałów.

© 2021 Design by Extreme Media